kredyt-portal.pl

pomożemy wybrać najlepszy kredyt dla ciebie
Strona główna » Artykuły


Faktoring stał się atrakcyjną alternatywą dla kredytów bankowych
W dobie kryzysu właściciele firm mają coraz większy problem z odzyskiwaniem na czas swoich należności od kontrahentów. Szukają więc skutecznych rozwiązań, które pomogą im uzyskać zapłatę za sprzedane towary. Naprzeciw ich potrzebom wychodzą firmy faktoringowe, które oferują kompleksowe usługi coraz bardziej doceniane przez przedsiębiorców.Faktoring to usługa polegająca na nabywaniu nieprzeterminowanych wierzytelności klientów (faktorantów) należnych im od kontrahentów z tytułu różnych dostaw oraz usług świadczonych na ich rzecz. Mówiąc prostym językiem: przedsiębiorca, który ma problem z odzyskaniem swoich pieniędzy składa właściwe dokumentu do faktora. Jeżeli wszystkie formalności zostają dopełnione, to faktor wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę, najczęściej jest to określony w umowie procent zaległych faktur. Pozostała kwota należności jest rozliczana w momencie gdy firma faktoringowa uzyska zapłatę od odbiorcy.


Faktoring pozwala odzyskać należności

Jeżeli nie nastąpi to w terminie, faktor uruchamia różne czynności dyscyplinujące by zmotywować zalegających z płatnościami klientów. Wszystko jednak zależy od rodzaju umowy oraz formy faktoringu. Faktoring pełny polega na przejęciu całego ryzyka związanego z wypłacalnością dłużnika przez faktora. W tym wypadku faktorant otrzymuje całą należność, a firma faktoringowa sama dochodzi roszczeń. W przypadku braku takiego zobowiązania mówi się o faktoringu niepełnym.faktoring alternatywą dla kredytów bankowychMożna powiedzieć, że usługa faktoringu w dużym stopniu przypomina klasyczny kredyt. Przedsiębiorca za wykonane usługi bądź dostawy potrzebuje bowiem zastrzyku gotówki na już. Jednak w tym wypadku poza finansowaniem przedsiębiorca otrzymuje znacznie więcej. Zwykle firmy faktoringowe oferują kompleksowe działania, w których zakres wchodzi zarządzanie tymi wierzytelnościami oraz dodatkowe usługi takie jak: inkaso należności, monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, a także pomoc w ściąganiu przeterminowanych płatności. Przedsiębiorca mógłby co prawda każdą z tych usług uzyskać z oferty banku, ale musiałby podpisać wiele różnych umów. To de facto naraziłoby go na większe koszty obsługi (każda usługa bowiem kosztuje), a do tego byłoby to bardzo pracochłonne ze względu na mnogość formalności.


Kredyt bankowy trudno dostępny dla przedsiębiorców

Właśnie dlatego właściciele przedsiębiorstw bardzo wysoko cenią sobie kompleksowość usług faktoringu. W czasie kryzysu bardzo ważne jest bowiem utrzymanie płynności finansowej, a zalegające należności skutecznie to utrudniają. Do tego spowolnienie gospodarki oraz niskie stopy procentowe sprawiły, że banki zaostrzyły politykę kredytową przez co niechętnie przyznają dofinansowanie przedsiębiorcom. Właśnie dlatego firmy szukają najkorzystniejszych dla siebie rozwiązań. Dodatkowym atutem jest większa motywacja do spłaty zadłużenia gdy upomina się o nią firma faktoringowa. Taki klient zdaję sobie sprawę, że faktor ma większe możliwości do ściągnięcia zadłużenia niż przedsiębiorca.  Zobacz też:
 - Maksymalny okres spłaty kredytu mieszkaniowego
 - Bankowe strony internetowe

kredyt-portal.pl       2011 - 2017
kontakt nasza oferta